دانلود رایگان کتاب

 

برای دانلود رایگان کتاب ۷ کلید طلایی قانون جذب ایمیل خود را وارد کنید.
چرخ قانون جذب را برای خود ۱۰۰% فعال کنید!
ثروت، عشق، روابط فردی و هر چیزی را جذب کنید.
اگر اهداف خود را مشخص کرده‌اید اما به آنها نرسیده‌اید با
خواندن این کتاب و تمرکز بر این ۷ کلید طلایی زندگی شما
از همین لحظه دگرگون می‌شود!
فرمت کتاب: pdf
تعداد صفحات: ۴۲
کتاب “۷ کلید طلایی قانون جذب” را همین حالا دانلود کنید
دانلود رایگان


man fil nistam
کتاب نه من فیل نیستم منتشر شد.

اگر چندین بار تلاش کرده‌اید و دیگر ناامید شده‌اید با خواندن این کتاب کوچک دوباره افکار شما شروع به ساختن اراده پولادین برای شما می‌کند!

همچون فیل‌ها، پاهای ما نیز اغلب اسیر بندهای شکننده‌اند،
اما از آنجا که هنگام کودکی به قدرت تنه‌ی درخت عادت کرده‌ایم،
شهامت مبارزه را نداریم؛ بی آنکه بفهمیم تنها یک عمل متهورانه‌ی
ساده برای دست یافتن ما به آزادی کافی است!

پائولو کوئلیو

کتاب “نه، من فیل نیستم” را همین حالا دانلود کنید
دانلود رایگان