چرا نام سایت ضد گلوله شده؟

ضد گلوله !
شاید از خود بپرسید که چرا نام سایت را ضد گلوله انتخاب کرده‌ایم؟

هر روز از صدها راه به سمت اهداف، افکار، انگیزه و رویاهای شما گلوله‌هایی نامرئی شلیک می‌شود و با اینکه دیده نمی‌شوند اما بسیار ویرانگر هستند.

این گلوله‌های نامرئی شهر امید و آرزو‌های شما را هدف گرفته که این شهر در افکار و مغز شما ساخته شده جنس آجرهای این ساختمان‌ها از باور‌های شماست.

شما باید هر روز خودتان را از گلوله‌های سمی این گانگسترها نجات دهید و راه حلش این است که خودتان را قوی کنید یعنی ضد گلوله شوید!

سایت ضد گلوله

شاید بپرسید که این گانگسترها عجب موجوداتی هستن اما آنها در ظاهر آنطور که فکر می‌کنید نیستند و شما عاشق آنها هستید!

بله شما عاشق شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون، ماهواره، روزنامه، رادیو، اخبار، خانواده و دوستان منفی خود هستید اینطور نیست؟
از بین این چند گانگستر حداقل شما یکی را دوست دارید و یا عادت کرده‌اید و یا در معذوریت قرار دارید، اینطور نیست؟

پس برای محافظت از اهداف، افکار، انگیزه و رویاهای خود تصمیم خود را بگیرید و هر روز با یک محتوای ارزشمند ضد گلوله شوید!
هر روز در سایت و شبکه‌های اجتماعی منتظر محتواهای انگیزشی ضد گلوله باشید.