مرور رده

توسعه فردی

قانون جذب هنرمندان مشهور و داستان آنها

      افراد مشهور و ستاره‌ های سینمایی و داستان ‌های موفقیت آن ها بر اساس قانون جذب آیا تا به حال از قانون جذب برای کمک به رسیدن به اهداف و دستیابی به زندگی رویایی خود استفاده کرده‌اید؟ همه انسان ها با امکانات و موهبت‌های…

شکست معلم عزیزی که هیچکس دوستش ندارد!

شکست یا خرد شدن کلمه‌ای که همه از آن ترس دارند و از قدیم گفته اند که: ترس برادر مرگ است. هر کس بگوید تا به حال اشتباه نکرده‌ام مطمئن باشید دروغ می‌گوید! چرا؟ چون در کودکی بارها به زمین خورده تا راه رفتن را بیاموزد. خود شما چند بار ناکام…

جبر و اختیار در پیشرفت فردی و حرفه ای افراد

جبر و اختیار موضوعی که در همه ابعاد زندگی انسان وجود دارد و باعث می‌شود همیشه ما بر سر دو راهی های مختلف دست به انتخاب بزنیم. آیا بر اساس نیاز دست به انجام کاری می زنید یا چون می توانید، آن کار را انجام می دهید؟ برای امتحان هم که شده،…